תפרסם דוחות כספיים לשנת 2017 ביום 19.3.18, תחילת ביצוע תוכנית הרכישה 20.3.18