סומוטו מציגה תוצאות חזקות ושיפור משמעותי ברווחיות ברבעון שלישי 2018