סומוטו מפרסמת תוצאות כספיות חזקות לרבעון שני 2018: