מהלכים עסקיים שבוצעו ע”י החברה במהלך הרבעון האחרון של 2017 ותכנית עבודה ל-2018