דירק’ החב’ אישר חלוקת דיבידנד רבעוני בהיקף של 9.8 מיליון שח