כלכליסט: סומוטו מציירת עתיד ורוד: ההכנסות יוכפלו ב-2017