דה מרקר: סומוטו הכפילה את הרווח, ושוקלת רישום מניות בארה”ב