גלובס: תוצאות חזקות לסומוטו: זינוק של 285% ברווח התפעולי ברבעון