גלובס: סומוטו צופה צמיחה משמעותית בהכנסות וברווחיות ברבעון השני