גלובס: סומוטו פרסמה תוצאות מקדמיות לשנת 2016: קפיצה של 71% בהכנסות