גלובס: סומוטו הציגה תוצאות ראשוניות לרבעון הראשון: עלייה בהכנסות, ירידה ברווחיות