גלובס: מיטב דש מתחזק באינטרנט: הפך לבעל עניין בחברת סומוטו